ÇALIŞMA VE TANITMA PROGRAMI

 

 

Münih Türk Okul Aile Birliği Derneği, kısaca TEM München e.V.  Münih Eğitim Ataşeliğinin başlatmış olduğu Eğitim seferberliği çerçevesinde 30. 03. 2003 tarihinde kurulmuştur.

 

Bu derneğimizde, toplumumuzun içinden seçilen idareciler, Bavyera eyaleti Kültür bakanlığının atadığı, Türk öğretmenlerimizle birlikte, çocuklarımızı daha iyi bir istikbale hazırlamak için, anaokulundan itibaren, uyumlu bir çalışmayı amaçlamaktadır.

 

Münih Türk Okul Aile Birliği Derneğinin kuruluş gayeleri, çocuklarımızın ihtiyaç ve eksikleri gereği çok kapsamlıdır. Bunlara kısaca değinmek gerekirse:

 

Alman Eğitim Sistemi hakkında, çocuklarımıza ve velilerimize ihtiyaçları olan bilgileri aktarmak ve Alman makamlarıyla da yakın ilişkiler geliştirerek, sorunların çözümlenmesine yardımcı olmak;

 

Ayrıca çocuklarımızın ev ödevlerine yardım kursları ve velilere de eğitim seminerleri tertiplemek, böylelikle diğer öğrencilerle eşit eğitim şansına erişebilmelerini sağlamak.

 

Ebeveynlerle beraber, sosyal ve kültür alanlarda gece, gezi, kutlama gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek, aileler arasında tanışma ve dayanışmaya vesile olmak;

 

Almanya´da yaşayan herkese, Milli bayramlarımızın ve kültürümüzün tanıtılmasına ve bu etkinliklere herkesin katılarak, beraberce kutlama imkânını vermek ve dolayısıyla da ön yargıların azaltılmasına çalışmaktır.

 

Derneğimiz kar amacı gütmeden ve hiçbir yerden mali destek almadan, bağımsız hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Parti veya din ayırımı yapmadan, kendisini Türk vatandaşı kabul eden, herkesin problemine yoğunlaştırılmış olacak ve yoluna ışık tutacaktır.

 

Gayet tabii, Sizlere birkaçını kısaca saydığımız hizmetleri en iyi şekilde verebilmek için, dernekler kanuna göre öngörülen, cüzi miktardaki aidatlarınız ve de bağışlarınıza ihtiyacımız var. Bu yüzden Üye Formunu doldurarak, çocuklarımızın Almanya’da daha iyi bir istikbali için, kuvvetli bir örgüt olması gereken, Münih Türk Okul Aile Birliği Derneğine üye olunuz ve diğer velilerimizi de ayrıca üye olmaya teşvik ediniz..

 

Son zamanlarda ispat edildiği gibi, şu ana kadar halen yürürlükte olan Alman eğitim sistemi, yabancılar politikasından ve sosyal kökenden gelen dezavantajları düzeltmeye uygun değildir. Bundan dolayı çocuklarımızın daha iyi bir eğitim elde etme sorumluluğunu, artık bizlerin ele alması gerekmektedir.

 

Değerli ebeveynler unutmayınız ki, bir göz açıp kapanacak gibi, geçip gidecek bu ömrümüzde, kuvvetli olabilmemiz için, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Çocuklarımızın eğitimine ne kadar çok önem verirsek, Sizlerle birlikte, bizim Türk toplumumuz da o denli kalkınacak ve huzura kavuşacaktır.

 

 

Saygılarımızla.

Münih Türk Okul Aile Birliği Derneği

Bize ulaşabileceğiniz e-posta adreslerimiz için tıklayınız.

Hüseyin DELEMEN

Nilgün İZMİRLİ